"В този празничен ден трябва да осъзнаем, че имаме нужда от много голямо национално обединение, както и във всеки аспект на живота, включително и по здравен проблем, какъвто е пандемията от COVID-19", изтъкна заместник председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в студиото на Нова телевизия.

Според него различните мнения за ваксинацията и коронавируса дори сред медиците са си дали резултат и имунизацията у нас е на много ниско ниво.

"Отговорът за ниския процент на ваксинация не може да бъде еднозначен, има обективни и субективни причини. Но основният проблем е изявата на различни личности с противоречиви мнения, което не кореспондира с медицинската наука", заяви още д-р Брънзалов.

Той е убеден, че хората трябва да възприемат обективната реалност, а ако това не стане, ще има неприятни последствия за българското общество.

Относно дали ваксинацията да бъде задължителна медикът заяви, че всеки работодател има интерес неговите служители да бъдат ваксинирани, но е и сигурен, че рано или късно ще се върнем до някаква нормалност и трябва да приемем съществуването на вируса, защото той няма просто да си отиде.

"Но категорично съм против всяко задължение, защото то води до още по-голяма съпротива. Разбирам обществото, в него се е събрала голяма доза гняв, защото рестриктивните мерки носят голям дискомфорт на всеки един от нас", смята заместник-председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов добави, че трябва да има държавници, които да поставят проблема с COVID-19 като проблем номер едно на България.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.