От днес, 11 март 2021 година, арт галерия "Ларго" ще представи за трети път със самостоятелна изложба ямболския художник Цветан Казанджиев. След изложбите му "Фрагменти" през 2016-та и "Пътят" през 2018-та година, творецът отново ще покаже своите най-нови творби в любимия си морски град.

С Варна го свързват не само многобройните му приятели, но и наградите и топлия прием на публиката, на които той винаги се радва в морската столица.

Настоящата изложба е озаглавена „Съзвездия” не само защото голяма част от творбите са от цикъла „Звезда”. Космосът, като неизчерпаем извор на вдъхновение и като символ на безкрайността и вечността, винаги е бил предизвикателство и обект на интерес за художника. За творбите му проф. Иван Газдов казва, че са „като прозорци към други светове”.

Темите за необятността на вселената, за недостижимостта на звездите, за въображаемите, далечни светове, са неотклонно в неговото полезрение като артист. Но „Съзвездията” не са само обект на пластически интерес и живописно изобразяване.

Във всяка творба художникът търси човешките измерения на космоса. За него той е предизвикателство към интелекта и поле за изследване на неспокойния човешки дух.

Откриването на новата експозицията "Съзвездия" е тази вече от 18:00 часа в Галерия "Ларго", ул. Хан Крум 8, Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.