Преговорите за събиране на подписи за внасяне на проекта за нова Конституция започват във вторник. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, съобщава БНТ. Тя участва в церемонията по освещаването на паметника на Момчил юнак в Златоград.

Преговорите ще са с всички парламентарно представени партии, които са заявили желание да разговарят с ГЕРБ, допълни председателят на НС. В края на седмицата ще станат ясни и резултатите от преговорите.

Караянчева коментира и протестите: "Виждам, че младите хора изчезнаха от този протест. Ние отговорихме на исканията за ВНС за промяна в Конституцията. Тази промяна, която ние предлагаме - това всъщност е само една покана за разговор. Някой се опитва да каже, че едва ли не това ще бъда Конституцията, окончателната, единствено и само на ГЕРБ, но това са абсолютно злонамерени говорители. Това е първа покана за разговор", каза още тя.

"Предстои да се съберат подписи от 160 народни представители, които да вземат решение за свикване на Велико народно събрание, което ще напише Конституцията и ще наблегне на основните глави, които трябва да се променят", допълни Караянчева, допълни БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.