3 121 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. 1 882 от тях са установени с PCR, а 1 239 - с бързи антигенни тестове.

Общият брой на тестовете, направени през изминалите 24 часа, е 17 277. От тях 9934 са PCR, а 7343 - антигенни. 18,1% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (18,9% от PCR тестовете и 16,9% от антигенните тестове). Това показват данните в Националната информационна система.

911 от новите случаи на COVID-19 са установени в столицата, като към тях се добавят и други 114 от Софийска област. 285 са новодиагностицираните в Бургас, 255 - в Пловдив, 184 - във Варна, 130 - в Плевен, 112 - в Сливен, 105 - в Благоевград, 102 - във Враца.

В Стара Загора новите случаи на COVID-19 са 91, в Хасково - 84, в Кюстендил и Шумен - по 79, в Перник - 66, в Силистра - 63, във Велико Търново - 62, в Русе - 60, в Монтана - 55, в Пазарджик - 51, в Смолян - 43, в Ямбол - 37, в Габрово - 36, в Ловеч и Добрич - по 33, в Кърджали - 22, в Разград - 14, във Видин - 9 и в Търговище - 6.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.