Успешен летен сезон и увеличение на туристите, отчитат от Министерството на туризма. Оказва се, че тази година българските туристи са предпочели родното Черноморие.

Заради несигурността и ограниченията за летните почивки в чужбина българите преоткриха родното Черноморие. Този процес започна миналата година с началото на пандемията и продължава и тази.

БНТ съобщи, че в три от най-големите курорти по Северното Черноморие, българските туристи и имат ли някакви притеснения, свързани с почивката им тук.

За жителите на Варна е съвсем нормално през лятото да чуват повече чужда реч около себе си. Преди години английска и немска, от скоро румънска, а тази прави впечатление, че звучи и българска. Причината - пандемията накара сънародниците ни да изберат родното Черноморие.

За някои българи почивката в родните морски курорти е единствен и предпочитан вариант, но това не означава, че нямат забележки към туристическия бранш.

Голяма част от туристите избират свободните, а не платените зони.

В момента България е една от малкото летни туристически дестинации в Европа, която е в зелената зона заради ниската заболеваемост от COVID-19. Това и спазването на мерките успокоява туристите.

"Всички мерки се спазват доста добре във всички заведения, плажове, кафенета. Персоналът има всички защитни средства, ръкавици, винаги сламките са с щипки, маски, дезинфектанти има навсякъде. Няма никакви проблеми", смятат туристите.

И още по на север - в курорта Албена, има също много българи.

Във време на пандемия е така. А дали българите ще се върнат отново на родното Черноморие, когато ограниченията отпаднат предстои да разберем.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.