Пандемията от коронавируса и отражението на тази криза върху психическото здраве обсъждаха изтъкнати специалисти от цял свят на конгрес в Атина.

Депресия и страхова невроза проявява всеки трети,преболедувал Covid, констатираха психиатрите, цитирани от БНР.

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, съобщи, че се изготвя обща европейска програма за преодоляване на тези специфични проблеми в резултат на Covid кризата.

Една от социалните групи, която е предразположена към психически проблеми, са децата. Затова лекарите предлагат да се засили работата на психиатри и психолози в училищата.

Възръстните хора от началото на Covid кризата живеят в изолация, което също води до влошаване на душевното здраве. За тях ще се организират екипи за социална помощ със специален акцент върху психическия здравен статус.
Схинас констатира на конгреса, че пандемията е създала "мълчалива криза на психиката" и трябва да се вземат бързи мерки в тази насока.

Д.р Ханс Крюге, директор на Европейското регионално бюро на Здравната организация, препоръча да се работи за преодоляване на дългосрочното въздействие на пандемията върху душевното здраве на младите хора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.