От днес до 26 май Централната избирателна комисия /ЦИК/ ще приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите на 11 юли.

Документи ще се приемат от 9 часа днес до 17 часа на 26 май.

Всяка партия може да участва във вота самостоятелно или в коалиция с други партии. Изискват се подписки с подкрепа за регистрацията от 2 хиляди и 500 избиратели и внесен депозит от 2 500 лева.

Всеки избирател може да участва само в един списък. За коалициите се изисква и решението за образуването им, като промени в състава на регистрирана от ЦИК коалиция може да се заяви, най-късно до 17 часа на 5 юни. Заличаване на вече регистрирана партия или коалиция за участие във вота може да се бъде обявено пред комисията най-късно до 8 юни. На последните избори на 4 април участваха 31 партии и коалиции, съобщава "Tribune.bg".

Снимка БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.