Представителите на парламентарно представените политически партии във Варна не постигнаха съгласие относно ръководството на Районната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, след консултации при областния управител Стоян Пасев, съобщава Радио Варна.

От "Има такъв народ" предложиха за председател Юлиян Георгиев - дългогодишен председател на Адвокатския съвет. Кандидатурата на Георгиев беше подкрепена от всички партии с изключение на ГЕРБ, които настояха председател да бъде отново Велин Жеков, досегашен председател на РИК. След консултациите областният управител коментира, че крайното решение ще вземе ЦИК.

Председателят на Градския съвет на БСП във Варна Борислав Гуцанов също коментира неразбирателството. Всички политически партии с изключение на ГЕРБ се обединихме около кандидатурата на адвокат Юлиян Георгиев. Смятам, че избирателите ясно показаха какво искат да се случи в държавата, така че нормално е да има промяна в РИК, нормално беше ГЕРБ да отстъпи, каза Гуцанов.

Тодор Балабанов от коалицията ГЕРБ –СДС също коментира ситуацията : ”На проведените консултации, от ИТН нямаха надлежно представени предложения за състава на РИК, които да отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на ЦИК. Законът изрично е посочил, че в такъв случай квотите в състава на РИК се разпределят между непарламентарно представените партии, както и между партиите с най-голям неоползотворен остатък от предишния парламент.”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.