Снимка: БНР

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори, както и разпределението на мандатите за партиите и коалициите, които ще бъдат парламентарно представени в новото 48-о Народно събрание.

Още във вторник от ЦИК публикуваха данните на база 100% от изборните протоколи и от тях стана видно, че седем формации стават част от парламента. Това са коалиция ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, "Възраждане", БСП за България, "Демократична България" и "Български възход".

Решението за окончателните резултати от гласуването беше взето тази вечер на заседание на ЦИК, след като беше приет анализ на възможни несъответствия в данните след повторното въвеждане на протоколите.

Председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова обяви окончателните изборни резултати:

Движение за права и свободи - 344 512 действителни гласа, получават 36 мандата;

"Продължаваме промяната" - 506 099 действителни гласа, получават 53 мандата;

Партия "Възраждане" с 254 952 действителни гласа получават 27 мандата;

Партия "Български възход" са с 115 872 действителни гласа получават 12 мандата;

Коалиция ГЕРБ-СДС – 634 627 действителни гласа, получава 67 мандата;

Коалиция "Демократична България - обединение" със 186 528 действителни гласа, получава 20 мандата;

"БСП за България" с 232 958 действителни гласа, получава 25 мандата.

"Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. С подробностите и останалите числови данни можете да се запознаете на интернет страницата на Централната избирателна комисия, където ще бъде обявено", допълни Камелия Нейкова.

В гласуването са участвали 2 601 963 избиратели. Общия брой на действителните гласове е 2 592 907.

В квадратчето "Не подкрепям никого" са отбелязали своя глас 87 635 избиратели.

В изборите за народни представители за 48-ото НС няма избрани независими кандидати.

Сега остава Централната избирателна комисия да обяви и имената на избраните народни представители не по-късно от 7 дни след изборния ден – тоест най-късно до 9 октомври, неделя.

Преди това обаче, ако даден кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в коя листа желае да остане избран.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.