Централната избирателна комисия ще представи днес образеца на изборната бюлетина за парламентарния вот на 4 април.

Бюлетината е изработена от плътна бяла хартия, съдържа номерата и наименованията на регистрираните партии и коалиции, според изтегления жребий, квадратче „Не подкрепям никого“, както и поле за отбелязване на предпочитанията в листите.

Пред медиите ще бъдат представени и устройствата за машинно гласуване.

Те ще се поставят във всички секции с над 299 избиратели, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.