Централната избирателна комисия обяви окончателните изборни резултати и разпределението на мандатите в 46-ото Народно събрание, съобщава БНР.

"Има такъв народ" - 65 депутати

ГЕРБ-СДС - 63 депутати

"БСП за България" - 36 депутати

"Демократична България" - от 34 депутати

ДПС - 29 депутати

"Изправи се! Мутри вън!" - 13 депутати.

Броят на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ е 35 201.

Няма избрани независими кандидати. 4-процентната бариера за влизане в парламента е 109 266,8 гласа.

Варна изпраща в парламента 15 народни представители, а ето и тяхното разпределение по политически сили:

"Има такъв народ" - 4 депутати

ГЕРБ-СДС - 5 депутати

"БСП за България" - 2 депутати

"Демократична България" - от 2 депутати

ДПС - 1 депутат

"Изправи се! Мутри вън!" - 1 депутат.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.