Централната избирателна комисия (ЦИК) смята, че няма да се наложи да се купуват още машини за гласуване в страната, но за чужбина може и да трябва да бъдат купени - около 300. Това информира в студиото на БНТ зам.-председателят на ЦИК Росица Матева.

От предишната план сметка за парламентарните избори на се използвани всички средства и Матева предполага, че и сега така ще се случи. За машините ще трябва да се отпуснат допълнително средства.

ЦИК очаква информация от "Информационно обслужване" колко са секциите с над 300 избиратели, в колко секции са гласували над 300, и над 500 избиратели, за да се прецени дали да се сложат по две или три машини в секция.

Трябва да бъде преценено колко време ще бъде необходимо за инсталиране на софтуера, като Матева вярва, че няма да има проблеми с тази част. За момента машините се намират в същия склад, в който са били, и се охраняват от жандармерията. В случай на извънредни обстоятелства, в които се налага да бъде преустановено машинното гласуване, вотът ще продължи с хартиена бюлетина. За това ще бъдат отпечатани 100% хартиени бюлетини.

Видеонаблюдението като задължение на ЦИК е отложено за след преброяването на населението. Остава задължението да бъде уреден начинът, по който ще има видеозаснемане при установяване на резултата от изборите. ЦИК трябва да вземе решение, в което трябва да бъде посочено кой има право да прави видеозаснемане или видеоизлъчване.

"Трябва да се прецени къде ще се излъчва, кой ще има право да го прави, къде ще се съхранява този материал", обясни Матева.

Има затруднения при сформирането на Регионалните избирателни комисии, затова Матева призова политическите сили отново да предложат своите хора за СИК.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.