Срещу чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ в България е образувано досъдебно производство за опит за подкуп на служители на „Пътна полиция“, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Мъжът – на 50 години бил спрян вчера, около 20.15 часа на централен булевард в града, за полицейска проверка на управлявания от него автомобил.

Провиненият водач хвърлил в купето на полицейската кола банкнота с номинал 50 лева, за да не бъде санкциониран за установено нарушение.

Опитващият се да избегне наказанието предвидено в Закона, е задържан за срок до 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.