От Областната дирекция на МВР - Варна съобщиха, че човек с неустановена към момента самоличност е загина при пожар във вълчидолското село Оброчище.

Малко след полунощ на 26 февруари жител на селото е подал сигнал, че гори къща в селото. На място е изпратен екип на пожарната, който е погасил пламъците, но къщата е изгоряла.

В къщата е намерен е труп с неустановена към момента самоличност. Причините за възникването на пожара са в процес на установяване, а на мястото се извършва оглед. От полицията допълниха, че е образувано досъдебно производство.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.