С призив за помощ се обърна НЧ "Светлина - 1911" с. Равна, община Провадия, към жители на селото, приятели и спомоществователи на читалището. Тази година то навършва 110 години от създаването си и се нуждае спешно от финансови средства. Читалищното ръководство се надява и вярва, че като част от общността на община Провадия има подкрепата не само на жителите на селото, но и на всички онези, които милеят за бългаското читалище. А ето и самия призив:

„УВАЖАЕМИ РАВНЕНЦИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ,

Ръководството на Н.Ч."Светлина - 1911", с. Равна отправя своя призив към Вас да бъдете съпричастни към дейностите на читалището за 2021 г. Предстоят празници, но и ремонти, които задължително трябва да се осъществят. За целта, въпреки голямото неудобство, което изпитваме, Ви замолваме за Вашата помощ, кой с каквато финансова възможност има, материали или с труд, да подпомогне родното читалище, защото на 5 юли 2021 г. се навършват 110 години от създаването му, а средствата с които ще разполагаме до тогава няма да достигнат.

При желание от Ваша страна, свържете се с нас.

Предварително благодарим за отзивите, като Ви желаем здраве и всичко най - добро!“

Който има възможност и иска да дари средства може да се свърже с Ръководството на НЧ "Светлина - 1911", с. Равна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.