Ветроходният кораб „Crystal River“ (Кристална река), носен от морските течения, заседна на черногорския бряг, близо до курорта Будва, и сега собствеността му е под въпрос. Плавателният съд бе изоставен в Йонийско море, след като на 1 ноември италианската брегова охрана спаси 55 мигранти, които се намираха на неговия борд.

Корабът по всяка вероятност ще стане собственост на Черна гора, след като бъдат приключени всички законови процедури, каза помощник-директорът на Агенцията за морска безопасност и управление на пристанищата Жарко Лукшич в „Шоу за мореплаватели“, което се излъчва по Радио Черна гора в неделя, съобщи БТА.

Според неговия разказ властите са получили сигнал от граждани и, следвайки го, са намерили кораба на плажа близо до Рафаиловичи, Будва, на 11 ноември. Веднага са се свързали с координационния център за издирване и спасяване в Средиземно море и пътят на кораба е започнал да се изяснява. Две седмици по-късно платноходът под турски флаг още не е изтеглен от плажа.

Разследващите органи, Центърът за сигурност в Будва, Инспекцията за безопасност и сигурност на морското корабоплаване, Министерството на транспорта и морското дело, граничната полиция и други власти са в координация по отношение на правния статут на плавателния съд. Собственикът вече е известен, тъй като всички книжа и документи са открити в самия кораб, а прокуратурата е в процес на разследване. Лукшич смята за очевидно, че корабът вече ще принадлежи на Черна гора. Въпросът трябва да бъде уточнен, за да продължи изтеглянето и подготовката на кораба, най-вероятно в пристанище Будва.

На въпроса „Има ли възможност собственикът на платноходката да си върне кораба“, стана ясно, че предстои да бъде установен контакт с него през Интерпол или турското посолство в Подгорица. „Ако собственикът изобщо се появи, той ще трябва да поеме всички разходи, свързани с премахването на плавателния съд, както и тези, възникнали до момента“, каза събеседникът на Радио Черна гора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.