По настояване на неправителствени организации, Министерството на здравеопазването обяви нова обществена поръчка за дейности по превенция и грижи за ХИВ. Миналата програма преустанови дейност през юни месец. За разлика от нея обаче новата поръчка не включва услуги за основните уязвими групи в четирите най-големи града в страната – София, Варна, Бургас и Пловдив.

До момента в обхвата попадаха наркозависими, мъже, които имат сексуални контакти с други мъже, жени и мъже, предлагащи сексуални услуги и лица, живеещи с ХИВ. В сегашната те отпадат, но обхващат – ромска общност, лица в местата за лишаване от свобода, чужденци, търсещи и получили закрила в Република България. От Националната пациентска организация и от Центъра за хуманни политики са категорични, че от оттеглянето на фонда досега, много от организациите за превенция на наркозависими и ХИВ прекратиха дейност, включително и най – голямата в България.

Все още няма и разработена нова Национална стратегия за ХИВ, а тази изтича в края на годината. Именно чрез нея ще могат да се разпределят парите за превенции. Съотношението превенция/лечение е 1 към 7. Тоест, на държават ще й излезе в пъти по – евтино да инвестира в превантивни действия, отколкото в реално лечение. И докато на фона на намаляващите случаи в развитите държави, у нас новорегистрираните се увеличават, казват от Националната пациентска организация. Колко са новооткритите случаи на ХИВ позитивни, Министерството на здравеопазването ще обяви на 1 – ви декември, когато е Световният ден за борба със СПИН, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.