По искане на Районна прокуратура – Шумен четиримата мъже, задържани за 72 часа за извършена от тях телефонна измама, остават в ареста. Те са привлечени в качеството им на обвиняеми за това, че с цел да набавят за себе си имотна облага възбудили и поддържали заблуждение у две възрастни жени и с това им причинили имотна вреда – престъпление по чл. 209 от НК. Трима от задържаните са добре известни на органите на реда и са осъждани, един от тях е осъждан и за измама.

Измамата била извършена в следобедните часове на 28 юли 2021 г. Обвиняемите успели да въведат в заблуждение по телефона две възрастни жени от село Веселиново, като ги убедили, че трябва да предоставят всичките си налични пари в помощ на полицията за залавянето на телефонни измамници. Потърпевшите събрали сумата от 1960 лева и я предали на непознат мъж.

Малко след като взел парите непознатият, който изпълнявал ролята на „муле“, бил задържан. В село в област Велико Търново били задържани и другите трима мъже.

Районният съд в град Велики Преслав уважи внесеното от Прокуратурата искане и наложи най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо четиримата обвиняеми – „задържане под стража“.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Шумен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.