Двама лекари, две медицински сестри и една пациентка са с установена коронавирус инфекция в СБЛАОЗ "Д-р Марко Марков".

Заразените медици работят в Отделението по лъчетерапия, което е посещавала и заразената жена.

Не е ясно кой е приносителя на заразата.

Установени са всички шест контактни лица и са им взети проби за изследване, а отделението е преминало през пълна дезинфекция и към момента приема пациенти за терапия.

Болничното заведение работи при спазване на всички противоепидемични мерки.

Една жена от хоспис "Св. Марина" е с положителна проба за коронавирус, съобщи областният управител Стоян Пасев.

Повод за установяването и е починал настанен, при който е констатирана инфекцията.

Взети са проби на всички 30 домуващи в заведението, а резултати се очакват през утрешния ден.

И онкологичната болница и хосписа работят по предписаните противоепидемични мерки, увериха от РЗИ -Варна.

Продължава работата по установяване на епидемиологичните връзки. За вчерашното денонощие са установени 33 носители на вируса във Варна, като те нямат връзка помежду си, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.