Четири паралелки в столичното 107-о основно училище „Хан Крум“ ще бъдат под карантина в следващите 14 дни, поради контакт на учениците със заразен учител с Covid-19. Общо трима души от педагогическия персонал на учебното заведение са с положителни резултати.

Двама от заразените учители са били в болничен от 14-и септември и не са имали контакт с учениците. Третият заразен учител е бил на работа през изминалите дни, обясни за БНР директорът на 107 ОУ Данко Калъпиш:

"Днес получих информация от колега с положителен тест. Имам още двама колеги, които са с положителни резултати, които от 14 са в болнични. Колега почувствал симптоми, самофинансирал се и си направил тест. И от днес са под карантина 4 класа в прогимназиален етап - 7а кл, 6б, 6г и 5в клас".

Двама от заразените учители са без симптоми.

"Една от колежките, която не е била в контакт с деца, с температура, колежката, която е била в контакт с деца с много леко неразположение".

Целият персонал на учебното заведение ще бъде тестван в понеделник, каза още Калъпиш:

"Все още обмислям дали да не обявя един ден за неучебен, за да може да са по-спокойни деца и родители. Ще съгласувам решението си с началника на регионално управление".

Учениците от четирите паралелки, които са под карантина, минават на дистанционно обучение, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.