Честита Баба Марта! По традиция всяка година на 1 март се подаряват бяло-червени мартеници - за здраве, за радост и за успех. По този начин се отбелязва и края на зимата и настъпването на пролетта.

В народните поверия и приказки името на баба Марта се свързва с месец март. Януари и февруари са двамата братя с лют характер - Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта е тяхната сестра, която е непредвидима - в един момент е весела и усмихната, а в друг сърдита и зла.

Според стара легенда тракийските племена връзвали мартеници по българските земи. Те задължително слагали мартеници, които символизирали края на студа и пробуждането на природата. Самият Орфей кичел лирата си с тях. Съчетанието от белия и червения конец символизирало безкрая на живота и безсмъртието на човешкия дух.

Друга легенда от по-ново време свързва мартеницата с идването на Аспаруховите българи на Балканския полуостров, разказва "dnes.bg".
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.