Кост от крава, покрита с надписи от седми век, доказва, че германските руни са били най-старата писменост, използвана от древните славяни, обявиха чешки учени, цитирани от Франс прес.

Досега се смяташе, че най-старата славянска азбука е глаголицата, създадена от византийския монах Свети Кирил през девети век, продължава френската агенция.

През 863-та Свети Кирил и брат му Свети Методий са пристигнали на мисия във Великоморавия, която се простира днес между Чехия, Унгария, Словакия, части от Австрия, Германия, Полша, Украйна и Балканите, уточнява Франс прес. Изписаната кост е открита в Южна Чехия през 2017-а, изследвана е от международен екип учени от Чехия, Австрия, Швейцария и Австралия.

Според Франс прес тяхната работа доказва, че хипотезата за първата славянска азбука е погрешна. Генетични тестове и радио-въглероден анализ са установили, че костта от крава е от домашно животно, живяло около 600 -та година след Христа. Надписите върху нея са разпознати като т. нар. Руни на стария Футарк.

Те са използвани от германоезичните жители на централна Европа от втори до седми век. Тази азбука има 24 знака.

Последните седем са изписани върху откритата находка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.