Черно море пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 22-рия кръг на efbet Лига, съобщиха от клуба. Те могат да се закупят онлайн в мрежата на Ивентим, както и в бензиностанции ОМВ, а цената им е 12 лева. "Моряците" приемат "червените" на 24 февруари (събота) от 15:15 часа на стадион "Тича".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.