СК "Черно море Бриз" донесе във Варна 5 златни медала от държавното първенство по ветроходство в Приморско,

Цветослав Мавродиев и Магдалена Ценова са двойни шампиони в клас 420 - в общото класиране и при мъжете. Адриана Петкова и Рая Косева също са с 2 златни медала - в общото класиране на клас Кадет и при девойките в същия клас.

Екипажът Никола Каразлатев и Александър Мавродиев спечелиха първото място при младежите в клас Кадет. Двамата взеха първите си златни медали в този клас от държавно първенство. С бронзови медали се върнаха екипажът Никола Атанасов - Мартин Методиев в клас Кадет при юношите.

При младежите в Кадет също бронзови са екипажът Рафаел Арианто - Владимир Обрешков.

В регата участваха 73-ма ветроходци от 10 клуба.

Варненсикят "Черно море Бриз" прати 14 ветроходци със 7 яхти. Треньор на отбора бе Асен Атанасов.

Следващото състезание за ветроходците на Черно море Бриз е участие в детската регата Одесос на която клубът е домакин, съобщи ”Moreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.