Късно снощи стана ясно, че “Черно море Бриз” е с най-много златни медалисти в държавното първенство на олимпийските класове. Те са общо четирима.

Състезанието се проведе в рамките на 3 дни във Варненското езеро. 45 яхти от 9 клуба в страната се състезаваха в 10 гонки. Наградите връчиха треньорката на националния отбор Яна Василева и президентът на федерацията по ветроходство Росен Марангозов.

Следващата ветроходна проява, на която СК “Черно море Бриз” ще бъде организатор и домакин е детската ветроходна регата “Одесос”. Тя ще се проведе от 7 до 9 август във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.