Подробен преразказ от името на неутрален разказвач по разказ за "Череши" на Захари Карабашлиев се падна на изпита по Български език и литература на седмокласниците днес. Рано сутринта беше изтеглен Вариант 1 за теста.
"Задача с много неизвестни" на Братя Мормареви се падна на седмокласниците (обновена)
Миналата година учениците правиха преразказ върху "Задача с много неизвестни" на братя Мормареви.

Националното външно оценяване на близо 60 000 седмокласници започна в 9 часа в 1699 училища и се провежда в рамките на 150 минути. Той е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор, и една - с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Час преди изпита на седмокласниците, започна и първото национално външно оценяване по български език и литература на над 51 000 десетокласници. Изпитът трябваше да се проведе за първи път през миналата учебна година, но заради пандемията бе отменен.

За час и половина учениците решаваха тест от 23 въпроса със затворени и отворени отговори, за редактиране, за формулиране на теза и създаване на кратък текст. След около час първите започнаха да излизат.

Днес се спазваха и всички мерки за безопасност - учениците бяха с маски, а двата випуска влизаха от различни входове. Изпитите "две в едно" се полагат в собствените училища, има видеонаблюдение и квестори, за да не се преписва.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.