Движението в посока нагоре на цените на природния газ сериозно застрашава икономическото възстановяване на Европа, предупреждават експерти. От началото на годината синьото гориво е поскъпнало с около 250%, което пък увеличи цените на ток, отопление, хранителни продукти, съобщава БНТ.

Майра Малдонадо е собственик на малка фирма за химическо чистене в Мадрид. До скоро е вярвала, че ще се изправи след тежката Ковид криза. През последните месеци обаче, оптимизмът й се стопява. Оборотите намаляват отново, а цените на сметките за ток се увеличават драстично.

"Преди две години доходите ни за месец бяха 6 000 евро, сметката за ток - около 600 евро. Тази година месечният ни доход е 3 000 евро, а сметката - 1 050 евро. Повишаването е огромно, приходите - много ниски!", казва Майра Малдонадо, съсобственик на компания за химическо чистене.

Сред причините за скока на цените на синьото гориво е малкият обем в газохранилищата и недостатъчно производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Преди седмица властите в Мадрид одобриха специална програма, която цели да омекоти последствията, и която включва намаляване на данъците и таван на цените на синьото гориво.

Италия и Гърция също обмислят подобен подход. Във Франция започна раздаването на енергийни ваучери по около 100 евро на 6 милиона домакинства. Мерки се обсъждат и на европейско ниво, сред предложенията е увеличаване на възобновяемия енергиен микс с 40% до 2030 година.

"Трябва да увеличим усилията си за енергийна ефективност. Това ще ни направи независими и по-устойчиви на ценови промени в дългосрочен план, прави ни независими и в икономически план.", каза Леонор Гевеслер, министър за климатичните промени и околната среда на Австрия.

Във Великобритания високите цени на природния газ извадиха от пазара два големи доставчика на електроенергия - така около милион и половина клиенти вероятно ще бъдат преориентиране към компании, които предлагат ток на по-високи цени. И Лондон обмисля варианти за помощ на енергийния сектор.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.