Днес православната ни църква почита паметта на св. Софроний Врачански. Във Враца празникът на светеца-будител, който е небесен покровител на епархията, ще бъде отбелязан с различни инициативи при спазване на ограничителните мерки.

За деня на светеца-будител в старинния храм "Свето Възнесение", част от възрожденския комплекс "Свети Софроний Врачански", ще бъде отслужена света литургия. Празничното богослужение ще бъде оглавено от Врачанския митрополит Григорий.

Днес патронен празник има и най-старото начално училище в града. За да се спазят ограничителните мерки, учениците няма да се събират на едно място, а в класните стаи от училищната радиоуредба ще прозвучи празнична програма.

"Много се вълнувам за тържеството. защото това е нашият патронен празник. Аз ще участвам програмата. Свети Софроний Врачански, на мен ми изглежда че той е по-различен, защото той не се е бил за Освобождението, а е връщал духа на българите.", сподели ученичка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.