Само седмица след изключително успешния турнир по плажен волейбол Бяла Оупън, Община Бяла отново бе домакин на подобно събитие. Съвместно със Спортната асоциация на МВР на игрищата на южния плаж се проведе републиканско първенство по плажен волейбол за мъже и жени служители на МВР. В първенството се включиха 11 двойки при мъжете от РДПБЗН - Варна, РДПБЗН - Бургас, РДПБЗН - Монтана, ОДМВР- Варна, Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Национална полиция", Столична дирекция на МВР.

Първи в мъжкия турнир се класирана Милен Стоянов и Калоян Канев от РДПБЗН- Варна, втори останаха Деян Любомиров и Тихомир Пелов от ОДМВР-Варна, трети - Христо Христов и Радослав Пенев отново от РДПБЗН- Варна и четвърти Андрей Николов и Никола Ковачевски.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.