Снимка: bgnews

Бус с нелегални мигранти е катастрофирал край Годеч. Шофьорът е загинал на място, съобщава БНР. Около 6 часа тази сутрин микробус е самокатастрофирал, забивайки се в крайпътно дърво.

Пристигналите на място полицаи по-късно са открили група нелегални мигранти в гората, близо до катастрофата.

Мъжете твърдят, че са от Сирия и са се спасили от катастрофата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.