В затворническо общежитие "Житарово" към бургаския затвор беше открита новата арт библиотека. Стари сандъци за оръжия и боеприпаси получиха нов живот, превръщайки се в стилни рафтове за книги.

Всеки от рафтовете е уникален като визия и конструкция. Част от тях са подвижни и позволяват превръщането на библиотеката в място за различни културни събития. По време на карантината заради "COVID 19" лишените от свобода не полагаха труд на външни работни обекти, но с тяхно участие в общежитието бяха извършени много подобрения.

Променено беше каменното покритие на вътрешния двор и сега той се превърна в любимо място за лишените от свобода. С усилията на служители и затворници бяха изградени: нова чешма, трибуни за зрителите на спортното игрище, нови места за сядане и отдих и перголи с увивни растения. Уникален слънчев часовник и компас помагат на лишените от свобода да не изгубят правилната посока и да са "в час".

На представянето на новите придобивки дойдоха много служители от затвора, които останаха очаровани от песните на известния бургаски музикант Деан Вълев - Дишо и младата китаристка Александра Паскалева.

"Моя страна, моя България" бе изпята заедно с гости и затворници. Всички присъстващи бяха развеселени от "Петъчни истории", лично представени от техния автор - Елка Стоянова. Госпожа Стоянова обяви и дарение на нови книги за библиотеката на общежитието от издателство "Фабер". Обновяването на общежитието продължава с цялостен ремонт на затворническата кухня, допъплава “burgasinfo.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.