Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС има сделка с "Пфайзер" и "БиоНтех" за още 300 млн. дози от ваксините срещу COVID-19.

Европейската комисия предложи на държавите — членки на ЕС да закупят допълнителни 200 милиона дози с възможност за закупуване на още 100 милиона дози.

Това ще позволи на ЕС да закупи общо до 600 милиона дози от тази ваксина, която вече се използва в целия ЕС. Допълнителните дози ще бъдат доставени през второто тримесечие на 2021 г.

ЕС осигури широк набор от ваксини с различни технологии. Комисията договори до 2.3 милиарда дози от най-обещаващите потенциални ваксини за Европа и съседните ѝ държави. Освен тази, на 6 януари 2021 г. беше разрешена втора ваксина, произведена от "Модерна". Очаква се скоро да бъдат одобрени и други ваксини.

Този портфейл от ваксини ще даде възможност на ЕС не само да покрие нуждите на цялото си население, но и да достави ваксини на съседните държави, съобщава "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.