Броят на леките коли в страната, използващи за гориво различни видове газ, както и тези на електричество се е повишил с над 50% към края на юни, в сравнение със същия период на миналата година, се вижда от официалната статистика на пътната полиция.

Акцията на полицията от началото на годината за проверка на това дали в талона е записано, че колите ползват пропан-бутан или метан, е довела до увеличаване на техния брой със 103 669 и те вече са 305 960 (+ 51%).

Предвид фактът, че срокът за записване в талона на това обстоятелство беше удължен до края на ноември се предполага, че делът на колите на газ ще продължи да расте, допълва "Money.bg".

Броят на електромобилите нараства с над 57 на сто до 1493 броя (+ 544). Обяснението може да се търси в сериозните сделки от юни миналата година до сега, свързани с разширяването на автопарка от коли на първата услуга за споделени автомобили Sрark, както и в падането на цената на подобни модели на вторичния пазар.

Броят на хибридните модели, използващи двигател с вътрешно горене и електромотор, се е повишил с 2989 бройки и те вече са 9817 (+43.77%).

Продължава тенденцията на увеличаване на броя на леките коли, използващи дизел, за сметка на тези на бензин. Към 30 юни на нафта са 1 319 985 автомобили, което е с над 6% повече от същия период на миналата година.
Бензиновите леки коли са със 7.11% по-малко и вече са 1 222 741. Като цяло броят на регистрираните превозни средства в страната от всички категории се повишава с 3.38% и те са 3 811 732. От тях леките автомобили са 2 870 070 (+3.19 на сто).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.