Семейна двойка от Ланкашир, Великобритания, се оказа единият от двамата победители в лотарията EuroMillions, съобщи телевизионният канал „Скай нюз“.

Ричард и Деби Нътъл си мислели, че са спечелили само £2,60, оказало се, че грешат - в действителност ще получат 61 708 231 британски лири.

Другата половина от джакпота ще се окаже в ръцете на все още неидентифициран щастливец в Испания.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.