Премиерът Бойко Борисов коментира защо България е поръчала дози от ваксината на Оксфорд. Това стана в живо включване във Facebook.

„Когато обсъждахме колко и от кои ваксини да се вземат, първи в изпитванията бяха AstraZeneca. Ние затова веднага поръчахме от тях. След това излязоха Moderna, Pfizer и „Джонсън и Джонсън”, обясни той, цитиран от NOVA TV.

Премиерът отново тръгна на инспекции през уикенда. Той провери как се спазват противоепидемичните мерки в заведение.

Министър-председателят заяви, че от едната страна са докторите, а от друга с най-либерални мерки се пази психичното здраве на хората.

Борисов беше придружен от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, от зам.-регионалния министър Николай Нанков и Ричард Алибегов.

Здравният министър уточни, че през вчерашния ден са поставени 12 000 ваксини.

„Ако сега руската ваксина, за която са подадени документите, бъде одобрена, и я разрешат, ние ще вземем и от нея, който желае да си я постави”, коментира Борисов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.