Британският премиер Борис Джонсън призова депутатите от неговата Консервативна партия да подкрепят плана му за промени в някои части на подписаното през януари Споразумение за Брекзит. В подкрепа на това си искане в статия във в. „Дейли телеграф“ Джонсън обвинява ЕС, че подготвя „хранителна блокада“ и изолиране на Северна Ирландия.

В статията Джонсън защитава правителствените планове по отношение на Протокола за Северна Ирландия. Премиерът обвинява ЕС, че възприема крайна позиция с интерпретация на Протокола за Северна Ирландия за налагане на търговска граница в Ирландско море, което може да спре превоза на храни от Великобритания за Северна Ирландия.

„Трябва да кажа, че никога не сме си представяли, че ЕС ще иска да използва договор, постигнат на добра воля, за да блокира или откъсне една част от Обединеното кралство“, пише Джонсън.

Късно снощи чрез приложението за видеоконференции Zoom премиерът разговаря с около 250 депутати-консерватори и пламенно ги призова да подкрепят Законопроекта за вътрешния пазар, защото „той е жизненоважен да се попречи на субект от чужбина да получи власт да разкъса страната“.

ЕС заплаши Лондон със съд, ако реши да гласува проектозакона. Правителството смята, че суверенният британски парламент е в пълното си право да гласува мярка, дори тя да е в нарушение на международни норми, стига да е в национален интерес, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.