Лечебните заведения във Варна ще решават самостоятелно дали да възстановяват плановия прием и плановите операции, съобразно ковид ситуацията, съобщава Радио Варна. Очаква се Областният кризисен щаб на свое онлайн заседание да гласува отпадане на забраната, казаха на брифинг областният управител Марио Смърков и директорът на РЗИ-Варна д-р Дочка Михайлова. Това е добър вариант за гъвкавост, съобразно натовареността на всяко лечебно заведение, каза Смърков.

Коефициентът на заболеваемост от COVID-19 в областта е 387 на 100 000 население за последната седмица. 887 са новите случаи за този период. 45 души са починали от коронавирус за седем дни, от които 11 през последното денонощие, каза още Михайлова.

В 8 учебни заведения има по една карантинирана паралелка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.