Снимка Булфото

Готов съм да направя всякакви компромиси и отстъпки в името на народа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на първия брифинг на партията след обявяването на резултатите от парламентарния вот.

„Народът на никого не даде самостоятелно право да управлява. Народът каза „Стига сте враждували, намерете начин, защото всички избиратели страдат еднакво”, заяви още Борисов.

Той коментира състоянието на държавата в момента. „Откъде идва това самочувствие на Асен Василев, когато е загубил изборите и казва: „Нека ГЕРБ да дойдат и да оправят нещата. Той знае какво е състоянието, в което остави страната. То е крах. Той знае какъв обран бостан е оставил”, каза още бившият премиер.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.