БНБ повиши резервите си с 2 милиарда лева в следствие на увеличението на Специалните права на тираж (СПТ) на Международния валутен фонд.

Снощи Съветът на управителите на централни банки на МВФ одобри общо разпределение на специални права на тираж в размер на 650 млрд. щатски долара, съобщи БНР.

Разпределението на специалните права на тираж ще бъде на 23 август, когато към резервите на БНБ ще се прибави транш от 859 милиона специални права на тираж. Равностойността му е около 2 млрд. лева, с които ще се увеличат резервите на БНБ, уточняват от Централната банка. С това увеличение общият размер на специалните права на тираж на БНБ ще възлезе приблизително на 1,5 милиарда СПТ или около 3,5 млрд. лева.

По-рано управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева определи разпределението на 456 милиарда специални права на тираж на стойност 650 милиарда долара като "историческо". Според нея разпределението "ще бъде от полза за всички членове, ще отговори на дългосрочната глобална нужда от резерви, ще изгради доверие и ще насърчи устойчивостта и стабилността на световната икономика".

"То ще помогне особено на нашите най-уязвими държави-членки на Международния валутен фонд, които се борят да се справят с последиците от кризата от Covid-19", заяви още Георгиева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.