8 секционни избирателни комисии ще сменят седалището си на предстоящите парламентарни избори във Варна. Това съобщи Нора Момчева, секретар на община Варна.

Трите секции от ПГ по туризъм „Проф. Асен Златаров“ с номера 130, 131 и 132 се преместват в ОУ „Васил Друмев“. Трите секции от ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ с номера 237, 238 и 239 се преместват в гимназията по сградостроителство „Кольо Фичето“. Причината за преместването на секциите са ремонтни дейности, които се извършват в момента в учебните заведения.

Секция № 172, която се намира в местността Траката в Търговски център „Кубчето“, се премества в комплекс „Каролина“, защото помещението, което се е ползвало досега е в ремонт.

И последната осма секция, която ще смени седалището си на предстоящите парламентарни избори във Варна е секция № 98, която се помещаваше в студентското общежитие на ул. „Петър Райчев“ 35. Тя ще бъде преместена в училище „Найден Геров“, защото е по-удобна като местоположение за хората, които по адресна регистрация гласуват в нея, обясняват причините от община Варна.

За промяната на местоположението на секциите варненци са уведомени чрез съобщения разлепени на входовете на жилищните блокове, където живеят. Непосредствено преди изборния ден ще бъдат поставени нови уведомителни съобщения със същата информация.

Към момента не знаем как ще гласуват хората, които са в карантина заради Ковид-19, каза още Нора Момчева. Най-вероятно това ще се извършва с мобилни секции, но чакаме указания от Централната избирателна комисия, допълни тя пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.