67% от учителите в област Варна са ваксинирани срещу COVID-19. 3898 преподаватели от общо 5800 са защитени от вируса. Това съобщи д-р Дочка Михайлова, директор на РЗИ, цитирана от Радио Варна. Ниско е нивото на имунизация обаче сред помощния непедагогически персонал - ваксинирани са 229 от общо 2500 работещи, каза още тя.

379 на 100 000 души е заболеваемостта от ковид 19 на територията на Варна и областта за 14-дневен период, 917 са положителните проби за предходната седмица.

Свободните легла в здравните заведения са 201, заетите - 291.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.