Продължава да излиза мъртва риба в язовир „Засмяно“ край Аксаково със затоплянето на времето, каза за Радио Варна Борка Иванова, концесионер на язовира. Досега е извадена между 27 и 30 тона мъртва риба – шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб, бял амур и сребриста каракуда. Има още много мъртва риба на дъното на язовира, която предстои да се извади с подвижен екарисаж. Най-вероятно ще излезе още толкова мъртва риба, колкото извадихме досега, каза още Иванова.

Тя посочи, че е открито още едно доказателство, че рибата е отровена от свинекомплекса в с. Любен Каравелово и практически в язовира се е вляла вода от няколко лагуни на свинекомплекса, където се събират замърсените води.

Ще изчакаме държавното обвинение да си свърши работата и тогава ще предприемем мерки и от наша страна, каза още Борка Иванова.

Причина за екологичната катастрофа е авария в близкия свинекомплекс в село Любен Каравелово, потвърдиха от екоинспекцията. Една от тръбите е изпуснала отпадъчни води, които са унищожили рибата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.