Пчелари сигнализират за близо 50% смъртност на пчелни семейства. Според тях причината е комплексна - заради сушата през миналата година и променливото време през последните месеци.

Най-голям проблем за бранша е нерегламентираното пръскане на земеделските производители, както и липсата на комуникация между двете страни. От 1 март тази година действа електронна система, която предупреждава пчеларите за предстоящите пръскания, директно от земеделските производители, но не се използва от всеки.

"Ти получаваш известие, че ще се пръска от еди кога си до еди кога си. Контролът обаче дали се спазват часовете на пръскане го няма. Също така не съществува и контрола какво реално се налива в пръскачките, които се движат по полето", каза пред Bulgaria ON AIR пчеларят Георги Корчев.

Данните от извършените проверки показват, че малко повече от половината пчелни семейства са загинали заради липса на достатъчни хранителни запаси поради сушата през миналата година, както и заради високата заболеваемост. От бранша се надяват държавата да им окаже помощ.

"Ние като дружества направихме свои проверки с физиохимични анализи. Доказахме, че има причина за смъртността и тя не е една. Комплексни са причините и трябва да се помогне на пчеларите, уви това все още не се е случило. Лошо е, че много колеги се отказаха от пчеларството", посочи председателят на сдружение "Пчелари“ – Русе Иван Кънев.

Очакванията са високата смъртност на пчелите да доведе до по-ниски добиви и покачване на цените на меда и пчелните продукти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.