Най-новият филм на Станимир Трифонов „Блаженият“ ще бъде показан премиерно на 14 март в 20.30 часа в кино "Люмиер" в програмата на 25-ия София Филм Фест. Кинотворбата е художествен поглед към миналото през призмата на една дълбоко лична история, съобщава БНР.

Режисьорът определя „Блаженият“ като психологическа любовна драма, а в основата на сюжета е книгата на Емил Андреев „Боби Блажения и Другия Американец“, вдъхновена от реална история и истински събития и хора, превърнали се в прототипи на героите.

С присъщата на неговия творчески дух страст към миналото, Станимир Трифонов разказва за една непорочна любов, търсенето на безценно лекарство и за случайната среща с бъдещия президент на САЩ - Джон Кенеди, които преобръщат живота на един човек.

Бомбардировките в София през януари 1944 година погубват разсъдъка на младия Боби, но той спасява невинната си душа.

Историята на Боби е полет към миналото и настоящето, към вечните човешки страсти, падения и добродетели, които съпътстват краткото ни битие. В неговия образ влиза младият актьор Александър Тонев, а в другата главна роля е Лорина Камбурова. Сценаристи са Емил Андреев, с когото режисьорът работи в няколко творчески проекта през годините, и Боряна Дукова.

"Историята е низ от исторически факти, от най-дребните детайли на прототипи и случки, до общоисторическите процеси, които са се развивали в тези три епохи, които обхваща филма. Истинската история тръгна от самия прототип. Имаше такъв човек в ломската психиатрия, който беше тих луд и разнасяше вестници", казва Емил Андреев.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.