От ОД на МВР - Варна съобщиха, че 58- годишна пешеходка е пострадала, след като е била блъсната от автомобил. Инцидентът е станал на 10.03.2021 г., около 11:30 ч. по пътя в селищно образование „Кочмар“ край Варна.

Товарен автомобил „Мерцедес“, управляван от 47-годишен водач, поради недостатъчно странично разстояние блъска движеща се попътно от дясната страна на МПС-то 58-годишна пешеходка. Пострадалата е транспортирана до болница, където е установена контузия на лява ръка, оказана ѝ е медицинска помощ и е насочена за домашно лечение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.