Радвам се, че в учебната система вече са внедрени иновативни програми, по които обучаваме децата си как да бъдат съзнателни граждани. Щастлив съм да видя толкова много умни деца, които са наистина ангажирани с темата екология и зелена енергия. Това каза кметът Благомир Коцев пред участниците в лабораторията „Екология и зелена енергия“ по Националната програмата на Министерството на образованието и науката „Иновации в действие“.

Форумът се проведе в зала „Пленарна“ на Община Варна, като гост на събитието беше служебният министър на образованието проф. Галин Цоков. Това е четвъртата поред тематична училищна лаборатория за иновации в страната, като идеята за модула е на самия министър.

Лабораториите имат за цел чрез съвместна работа в конкретно тематично направление да се разработят и надградят иновативни модели, които да подготвят прилагането им в бъдеще в училищата в страната.

Домакин на варненската лаборатория е ОУ „Петко Р. Славейков“, а дейностите се реализират със съдействието на РУО – Варна, Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. В нея участваха още десет училища от цялата страна.

Кметът Благомир Коцев покани всички участници в лабораторията от Варна да се включат в мащабната кампания за почистването на морската столица, организирана от общината, като на 27 април излязат от домовете си и се включат в дейностите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.