Така ще изглежда сградата на новата библиотека във Варна.

В ход е процедура за възлагането на обществена поръчка за избор на изпълнител на новата Градска библиотека на Варна. Това заяви днес на брифинг пред журналисти, кметът Благомир Коцев. Той подчерта, че екипът му е готов с актуализацията на количествено-стойностната сметка на проекта, изготвено е възлагателно писмо и са ускорени всички процедури, необходими за започването на строеж. За реализацията на дълго чаканата нова, модерна Градска библиотека са впрегнати всички сили на администрацията, за да се спазят сроковете на разрешението за строеж и да започнат строително-монтажните дейности, допълни Коцев. По думите му, ако няма обжалване на процедурата по възлагане на обществена поръчка, съвсем скоро могат да започнат процедурите по изграждането на библиотеката.

Крайният срок за започване на реалните дейности по проекта за Градска библиотека е 29 юли 2024 г., когато изтича второто разрешителното за строеж. За пръв път то е издадено преди 8 години, през 2016 г., но след като предишното управление е поискало удължаване на законовият срок през 2020 г., строежът не може да бъде отлаган повече, обърна внимание Коцев. По думите му, екипът на Общината работи на пълни обороти, за да изпълни в рамките на 5 месеца проект, по който се е бездействало в продължение на 8 години.

През 20216 г. количествено-стойностната сметка за изпълнението на проекта е била в размер на 60 млн. лв. като средствата се осигуряват от държавния бюджет. Към днешна дата, след актуализацията сумата е 78 млн. лв., поясни кметът Благомир Коцев. Обновената сметка е внесена в за одобрение от МРРБ в рамките на Законопроекта на изменение и допълнение на държавния бюджет за 2024 г. и вчера е гласувана и приета на второ четене от Народното събрание, стана ясно на пресконференцията. Приблизително 15 млн. лв. са средствата, предвидени за дейностите по проекта за 2024 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.