Община Варна организира серия от кампании за почистването на морската столица. Първата от тях ще се проведе на 27 април, събота. Това обяви на пресконференция днес кметът на Варна Благомир Коцев.

Служители на администрацията и районните кметства, заедно със сметопочистващата фирма ще извършат мащабно почистване на булеварди, улици и площади, освежаване на междублокови и зелени пространства във всички райони на общината.

Акцент в акцията ще бъде почистването на площада, както и колонадата на входа на Морската градина, обяви кметът Благомир Коцев.

В инициативата ще се включи цялата администрация и районните кметства, ще се използва и допълнителен ресурс от сметопочистващата фирма, която ще ангажира за целта техника от съседни области и общини.

Това няма да е еднократна практика, а ще продължи и занапред, обясни още кметът.

Община Варна призовава всички граждани, бизнеса, общински и държавни структури, учреждения, социални и културни институции да се включат активно в грижата за чистотата на нашия град.

В отговор на въпроси от медии, Коцев припомни, че в договора на сметопочистващата фирма през летните месеци е заложена по-голяма кратност на почистване, както и използването на повече техника и човешки ресурс. Ще работим и в посока да се поставят повече контейнери в близост до домовете на хората, каза кметът.

Той поясни, че и към момента съществува график за извозването на едрогабаритния отпадък, който се изхвърля около контейнерите за смет и призова гражданите да го спазват. Паралелно с това се работи в посока изграждане на специализирани площадки за едрогабаритен отпадък, както и да се създадат условия за изхвърлянето на зеления отпадък.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.