Британският вестник „Дейли стар” разкри една невероятна история, за това как голяма бяла акула, която обикновено свързваме с ужаси като във филма „Челюсти”, е спасила човешки живот.

Юджийн Фини плувал в океана край Хънтингтън Бийч, Калифорния през юли 2015 г., когато бил блъснат силно отзад.

След като излязъл от водата, десетгодишната му дъщеря го попитала защо гърбът му кърви и той открил, че се е отворила дълга около 30 см. рана.

След което Фини научил от приятелката си и сина си, че са видели перки на акула в района, което го накарало да повярва, че е бил ударен от акула.

Смразяващо само два дни по-късно сърфист също е бил нападнат от голяма бяла акула в района.

След като се върнал у дома, Фини отишъл в болница, тъй като имал болки в гърдите и му било трудно да спи.

След ЕКГ и рентгенови снимки на гръдния кош лекарите направили „случайно откритие“ на малък раков тумор, разположен на десния бъбрек на Фини.

След което туморът и приблизително 20 процента от бъбрека били отстранени.

Фини вярва, че инцидентът с акулата е „послание от майката природа“.

Той казва: „Срещата с акулата предизвика поредица от събития, които ме доведоха в болницата, за да ме уведомят, че имам рак. Иначе никога нямаше да вляза в лечебно заведение и нямаше да хванат заболяването”.

„Единственият реален начин, по който щях да разбера, беше туморът да се разрасне толкова голям, че да метастазира и се разпространи и тогава щях да имам симптомите на четвърти стадий на рак.

„Щях да започна да отслабвам и да се разболявам и в този момент щеше да е твърде късно. Ако можех да намеря тази акула и да я прегърна, бих го направил.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.