Собствениците на молове, за които управляващите предвиждат отново да бъдат затворени, обявиха в отворено писмо до правителството, че това трябва да стане след като бъдат официално информирани каква държавна подкрепа ще получат.

Припомнят, че при затварянето през март, когато отворени в тях останаха само аптеките, банките и магазините за храни, не са получили никаква подкрепа. Пишат още, че евентуално затваряне сега ще съвпадне с най-активния период от годината за тяхната дейност, а множество търговци ще фалират като резултат. Напомнят, че през последните месеци в моловете са инвестирани немалки суми, за да бъдат обезопасени, довело до непредвидени разходи.

"Този бизнес осигурява множество международни инвестиции, достъп на световни марки до българския пазар на дребно, бизнес среда, в която функционират множество средни и малки предприятия. Не следва да се пренебрегва и това, че този сегмент осигурява хиляди работни места", допълват от асоциацията.

Бизнесът поиска две конкретни мерки от правителството

В очакване на затегнати мерки бизнесът написа писмо до премиера и няколко министри, в което предлага две конкретни мерки в помощ на фирмите с проблеми заради коронакризата. Асоциацията на работодателските организации, в която влизат КРИБ, Търговско-промишлената палата, Стопанската камара и Асоциацията на индустриалния капитал, дава пример с помощ, прилагана вече в няколко държави и разрешена от Брюксел като държавна помощ заради пандемията.

Тя да се дава не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., пише бизнесът. Тя е за фирми с поне 30% спад в оборота на годишна база и не надвишава 3 млн. евро на предприятие.

Организацията посочва, че такава помощ може лесно да бъде прилагана от НАП, която разполага с цялата информация. Другото предложение на бизнеса е за отсрочване на данъци и осигуровки. В писмото се посочва, че данъчната администрация има цялата информация, за да се прецени кое и колко да се отсрочи, така че да не пострадат сериозно приходите в бюджета, съобщава "Дневник".

Снимка: Дневник

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.